Hyvä suunnitelma

Hyvä suunnitelma tarkoittaa sitä, että emme joutuisi ikuiseen eroon Jumalasta.

 

Mikään ei voi olla kauheampaa kuin joutua ikuiseen eroon meidän Luojastamme, jonka hyvä tarkoitus alun alkaen oli saada pitää meidät aina luonaan.

 

Meillä on täysin vapaa tahto, joka on myös Jumalan suunnitelma. Ei Jumala pakota meitä seuraansa, jos emme sitä tahdo. Mutta, mitä seuraa siitä, jos emme halua olla Jumalan kanssa? Meillä on silloin se toinen vaihtoehto, päästä kadotukseen. Kolmatta tietä ei ole. Kolmostie Helsingistä Tampereelle ei ole kolmas vaihtoehto, vaikka sitä tietä pääsee perille, mutta vain maallisessa tarkoituksessa.

 

Jeesus puhuu usein kadotuksesta opetuksissaan, jopa useammin kuin taivaasta. Miksi? Koska Jeesus halusi meidän oppia tuntemaan todelliset vaihtoehdot maallisen, eli ruumiillisen kuolemamme jälkeen.

Tämä siksi, että Jumalan loi ihmisen sielun kuolemattomaksi.

Vaikka ruumis maatuu, sielu jää elämään. On siksi erityisen tärkeää tietää, kummalle osastolle sielusi joutuu kuolemasi jälkeen.

 

Jeesus puhuu Markuksen evankeliumissa seuraavasti:

 

Luku 9:42. Varoitus viettelyksistä (Matt. 18:6-9; Luuk. 17:1,2)

 

"Kuka ikinä viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen.

43. Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulle on parempi, että käsipuolena menet sisälle elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen,

44. [missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu] (jaetta ei ole kaikissa varhaisissa käsikirjoituksissa (vertaa jakeeseen 9:48 alaviitteineen)).

45. Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulle on parempi, että jalkapuolena menet sisälle elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin, sammumattomaan tuleen,

46. [missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu].

47. Jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Sinulle on parempi, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin,

48. missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

49. Jokainen ihminen suolataan tulella (bysanttilaisten tekstien mukaan lisäksi ”ja jokainen uhri suolataan suolalla”).

50. Suola on hyvä. Mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teissä suola itsessänne, ja eläkää rauhassa keskenänne."

 

Novum selittää seuraavasti:

 

Mark. 9:42. Tässä ei puhuta käsikivissä käytetystä pienestä myllynkivestä, vaan niin suuresta, että sen pyörittämiseen tarvittiin esimerkiksi aasia. "Viettelee (skandalidzè)", asettaa kompastuskivi tai ansa jonkun tielle, niin että hän kaatuu. On parempi maata meren pohjassa myllynkivi kaulassa kuin asettaa ansa yhdelle Herran pienimmistä! Sekä kreikkalaiset että roomalaiset käyttivät tällaista rangaistusmenetelmää, mutta tavallisesti eivät juutalaiset. Eräät juutalaiset käyttivät sitä kuitenkin Herodeksen vastaisessa kapinassa, kertoo Josefus.

43. Synoptikoilla iankaikkinen elämä on aina eskatologinen, aikojen lopussa annettava siunaus, kun taas Johannes esittää sen jo nykyhetkessä läsnä olevana. Tärkeintä on päästä elämään, se on jopa tärkeämpää ihmiselle kuin ruumiin jäsenten säilyttäminen. Ihminen voi asettaa kompastuskiviä myös omalle tielleen. Kiusaukset eivät aina tule ulkoapäin. Ne voivat tulla myös ihmisen omasta luonnosta. Se, joka vahingoittaa yhtä Herran pienintä, vahingoittaa kuitenkin enemmän itseään.

44. Jakeet 44 ja 46 puuttuvat useista käsikirjoituksista. Ne ovat kuitenkin täysin samat kuin jae 48. Vrt. Jes 66:24 - kaksinkertainen tuho, sisältäpäin kalvavat madot ja ulkoapäin tuli. Kuvaus on täydellisestä onnettomuudesta.

49. 3 Moos 2:13:n mukaan kaikkiin ruokauhreihin oli siroteltava suolaa. Suolaa käytettiin uhreihin sen säilyttävän voiman vuoksi. Tätä kuvaa syvennetään edelleen tulella. Kun evankeliumi koetaan Jumalan tulena ja voimana, se säilyttää kaikki, jotka antautuvat Herralle. Kristuksen opetuslapset varjellaan vahingoittumasta siinä koetuksen tulessa, joka tulee heidän osakseen vanhurskauden tähden. Tällä tulella ei tietenkään ole mitään tekemistä edellisessä jakeessa mainitun tulen kanssa. Siinä puhutaan tuomion ja rangaistuksen tulesta, tässä puhdistavasta tulesta. Jae 48 soveltuu niihin, jotka ovat hylänneet Kristuksen, kun taas tässä jakeessa tarkoitettu tuli viittaa niihin, jotka elävät Jumalalle vihamielisessä maailmassa.

50. Kuva on otettu joko taloudesta, jossa suola on tärkeä, tai niistä alkeellisista uuneista, joita beduiinit vieläkin käyttävät. Polttoaine, kamelinlanta palaa ainoastaan suolalevyillä. Mutta jonkin ajan kuluttua levy menettää kykynsä toimia kiihdytteenä polttamisessa. Sen suolapitoisuus on heikentynyt. Jakeessa 49 puhutaan suolasta uhrin yhteydessä, tässä on taas kysymys sen tavanomaisesta käytöstä.

 

 

Sivun alkuun